FNV

Disclaimer

De FNV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kan de FNV aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.

Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site zijn samengesteld en geschreven met uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

De FNV is niet aansprakelijk voor de inhoud van door kandidaten geplaatste informatie. Standpunten van kandidaten zijn niet noodzakelijkerwijs de  standpunten van de FNV. De redactie behoudt zich het recht voor content zonder voorafgaande opgave van reden te verwijderen.